Hem

Delegationsresan till Uruguay med Business Sweden

 

Nordiska Handelskammaren i Uruguay  tillsammans med Uruguays ambassad i Sverige anordnade i oktober 2018  en delegationsresan och  ett seminar i Montevideo, Uruguay för att öka utbytet av erfarenheter mellan Sverige och Uruguay.  Från Sverige deltog Business Sweden, Hammarby Sjöstad och Ekman & Quiroga, på uppdrag av Gästrike Återvinnare.Vi träffade representanter från regeringen och ett flertal privata företag. Vi besökte ett vattenreningsverk och den imponerande frizonen Zona America.

SAMARBETE MED GÄSTRIKE ÅTERVINNARE INOM AVFALLSHANTERING I  NORRA ARGENTINA-Maria Ekman har ufförskat möjligeterna att implementera  ett kommunalt avfallsystem i Norra Argentina i samarbete med Gästrike Återvinnare och KTH.


Ekman & Quiroga skcikade  under 2018  en förfråga om intresse til den Europeiska Investeringsbanken tillsamans med Gästrike Återvinnare, Amphos (Spanien) och Impacto Ambiental (Argentina) för att delta i ett avfallsprojekt i Provincia de Jujuy i norra Argentina.


Samarbete med Bolivias Ambassad i Stockholm under 2017

 

Ekman & Quiroga i samarbete med Gästrike Återvinnare,  har etablerat kontakt med Bolivias Ambassad i avsikt att  initiera internationellt samarbete inom områderna  avfall och energi .

 

 Söker du nya kunder i      Latinamerika?

 Vi analyserar era möjligheter att nå nya kunder    utomlands med  utgångångspunkt från ert företags förutsättningar.

Företag i Latinamerika söker innovativa och hög teknsika produkter och tjänster med bra kvalitet.  I Sverige finns många små och medelstora företag inom Miljö, IT, Telekom och Life Science   med en  enorm potential på tillväxtmarknader som till exempel Argentina, Brasilien, Colombia, Mexico och Peru.   


Vi ser över och analyserar  möjligheterna för ditt företag!

Söker du offentlig finansiering?

 

 Funderar du på att  utveckla en produkt eller en tjänst eller skulle du vilja nå nya marknader, men finansieringen räcker inte till?

Idag  har du  möjlighet att söka EU finansiering. Det finns olika program löpande  som ditt företag skulle kunna söka och vi  kan hjälpa till med  att    hitta rätt   program för ditt företag.

Läs mer här

Sverige är känd för hög innovationsförmåga


EKMAN & QUIROGA INTERNATIONAL CONSULTING AB