TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster är anpassade till varje kund  med  fokus på kundens behov och intresse för nya marknader.Vi är en extern resurs till ditt företag. 

Vi ger stöd  till  företag  inom olika steg  till export:


            Försäljning:


 • Marknadsundersökningar.
 • Genomförande av olika typ av  uppdrag för internationalisering.
 • Tillgång  till olika former av finansiering  för export.
 • Hitta  partners eller återförsäljare utomlands.
 • Utformning av  säljorganisation utomlands enligt kunders önskemål i samarbete med våra lokala partners.


          Juridik:


 • Rådgivning  inom kredit och säkerheter för internationella affärer.
 • Legal rådgivning i alla steg för etablering.
 • Adminstrativt stöd vid etablering i form av  jurister på plats, kontor, rekryteringsfirmor, etc.
 • Kundfodringar utomlands.Anspråk för obetalda avtal/fakturer.
 • Samordning av seminarier och föreläsningar  om  Latinamerika.
 • EU-Finansiering.
 • Offentliga upphandlingar


         Hållbar  utveckling:


 • GRI 4 Global Reporting  Initiative
 • CSR Corporate Social Responsability.
 • Internationell   projektledning inom  hållbar  utveckling.
 • Hållbarhetsrådvigning-Riskanalyser
 • Hållbarhetsredovisningar


           Entreprenörskap:


 • Starta eget utbildning.
 • Rådgivning inom starta eget.
 • Välj rätt företagsform.
 • Finansiering.
 • Samarbetsavtal.
 • Social företagande.
 • Patent- Hur skyddar jag mitt företag?


   Etablering i fem steg

 1. Marknadsundersökning. Ta reda på dina konkurrenter i olika länder och vilket är den bästa markanden för att  komma in.
 2. Kostnader för etablering.Ta reda på dina etableringskostnader.
 3. Genomför en etableringsplan i olika steg.
 4. Ordna  EU-finansiering eller export kredit.
 5. Start-up

Vi bidrog till etablering av Besedos dotterbolag  i Bogota Colombia med mer än 100 anställda.

Besedo öppnade sitt fjärde kontor i Bogota Colombia.

 

EKMAN & QUIROGA INTERNATIONAL CONSULTING AB