KUNDER

Några kundreferenser

2016 -2018

Samarbetsavtval medllan E&Q AB KTH  och Gästrike Återvinnare för utveckling av ett IT verktyg inom avfallshantering.

02-2017-2018

Ekman & Quiroga, med uppdrag från NyföretagarCentrum Botkyrka Huddinge,, erbjuder  företagsrådgivning och utbildning till personer som vill starta eget företag med bland annat  ansvar för export-import kurs.


Maria Eugenia Quiroga är diplomerad rådgivare från  Nyföretagarcentrum sedan februari 2017.


Sedan 2011 erbjuder  Ekman & Quiroga  till Pulsanalys juridisk rådgivning  inom offentlig finansiering och innovationsstöd från bland annat EU, Almi, Vinnova och Tillväxtverket. Rådgivningen har bidragit  till att Puls Analys  har haft de resurser som krävs för att utveckla företaget och samtidigt kunna skapa tillväxt.2013-2014 Juridisk och kommersiell rådgivare åt Besedo AB inom internationalisering och etablering av dotterbolag i Colombia som idag finns i Bogota med 130 anställda. Etableringen av dotterbolagen bidrog med utökning av kunder för Besedo  inom den latinamerikanska marknaden bland annat i Brasilien, México och Chile.

EKMAN & QUIROGA INTERNATIONAL CONSULTING AB