EU-FINANSIERING

EU finansiering eller annan offentlig finansiering

Många företag har möjlighet att söka EU eller annan offentlig finansiering för projekt.   Vi erbjuder rådgivning och stöd till projekt.


EU stödjer projekt ekonomiskt för att främja EU:s utveckling inom olika samhällssektorer. EU-stöd finansieras   genom särskilda stödprogram. En del av programmen är geografiskt begränsade, medan andra program kan vara begränsade  inom ett område som t.ex.  miljö hälsa eller kultur.   EU  ger   ekonomisk stöd  till projekt inom många områden men varje projekt  måste     uppfylla   vissa krav   för att få finansiering. Information om några myndigheter med olika program

Innovation-    Vinnova  www.vinnova.se

Tillväxt- Tillväxtverket  www.tillvaxtverket.se 

Flera program-Länsstyrelse- Stockholm    www.lansstyrelse.se

Social- Politisk- Social Fonden- ESF  www.esf.se

Energymyndigheten  www.energimyndigheten.se

Resource www.resource-sip.se  
Flera företag har fått stöd genom E&Q

Albatross AB fick beviljat ett projekt för 1 000 000 kr för att utveckla en tjänst för internationallisering.


Puls Analys AB fick  beviljat  två projekt för

1 000 000 kr inom program - Produktutveckling och exportsatsning till Kina.Konsortium inom avfall och energi fick beviljat ett projekt för 1 000 000 kr för satsningar inom export.EKMAN & QUIROGA INTERNATIONAL CONSULTING AB